SHOTOKAN KYOKAI BERLIN e.V.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Instructor Training Graduates

P1030252

Liste der JKA mit Ausbildern, die das JKA Special Trainings Program absolviert haben.

Mikami Takayuki 1957 Instructor USA
Takaura Eiji 1957
Tsushima Toshio 1958
Yaguchi Yutaka 1958
Ouchi Kyo 1959
Sato Masaki 1959
* Saito Shigeru 1959
Inaba Mitsue 1960
Kano Masahiko 1960
Watanabe Gunji 1960
* Ogata Kyoji 1960
Kisaka Katsuharu 1961 Instructor USA
Nakaya Ken 1961
Ogawa Eiko 1961
Ueki Masaaki 1961 HQ Full-Time Instructor
* Enoeda Keinosuke 1961
* Miyazaki Satoshi 1961
* Mori Osamu 1961
* Takahashi Yoshimasa 1961
* Majima Kenshiro 1962
Sakai Ryusuke 1962
Jitsuhara Shoji 1963
Ochi Hideo 1963 Instructor Germany
Takahashi Yasuoki 1963
* Itaya Michihisa 1963
Oishi Takeshi 1965
* Tabata Yukichi 1965
Takashina Shigeru 1966 Instructor USA
Higashi Kunio 1967
Iida Norihiko 1967
Okamoto Hideki 1967 Instructor Egypt
Takahashi Shunsuke 1967
Yano Kenji 1967
Baba Isamu 1970
Horie Teruo 1971
Nishino Shuhei 1971
* Hayakawa Norimasa 1971
Kanegae Kenji 1972
Osaka Yoshiharu 1972 HQ Full-Time Instructor
Sasaki Yoshitaka 1972
Sato Teruo 1974
Mori Toshihiro 1975
Imura Takenori 1977 HQ Full-Time Instructor
Kurasako Kenro 1977 HQ Full-Time Instructor
Kawawada Minoru 1978 HQ Full-Time Instructor
Komaki Masaki 1978
Omura Fujikiyo 1978 Instructor Thailand
Fukami Akira 1979
Kaneko Taneaki 1979
Sakata Masashi 1979
Abe Miwako 1980
Tsuchii Takayuki 1980
Yamamoto Hideo 1980
Ogura Yasunori 1982 HQ Full-Time Instructor
Imamura Tomio 1983 HQ Full-Time Instructor
Kashiwagi Nobuyuki 1984
Koike Tsuyoshi 1984
Yokomichi Masaaki 1984
Izumiya Seizo 1986 HQ Full-Time Instructor
Shiina Katsutoshi 1986 HQ Full-Time Instructor
Hanzaki Yasuo 1987 HQ Full-Time Instructor
Nakamura Yoko 1987
Naka Tatsuya 1989 HQ Full-Time Instructor
Noda Kenichi 1990
Taniyama Takuya 1990 HQ Full-Time Instructor
* Imai Hiromitsu 1991
Takahashi Satoshi 1992 HQ Full-Time Instructor
Kobayashi Kunio 1993 HQ Full-Time Instructor
Ogata Koji 1994 HQ Full-Time Instructor
Walter Crockford 1996
Ikenaga Atsushi 1996
Hirayama Yuko 1998 HQ Secretariat
Okuma Koichiro 1998 HQ Full-Time Instructor
Iwasawa Mayumi 1998 HQ Secretariat
Aragaki Misako 2003 HQ Secretariat
Ubukata Koji 2003
Yamada Satomi 2004

(*) Dieses Zeichen makiert verstorbene Sensei


Independent: Nishiyama Hidetaka (USA)*

 


Die JKA teilt mit, es ist zu beachten, dass einige der Absolventen des Instructor Programms nicht mehr JKA Ausbilder sind.

The following individuals no longer have any affiliation with the JKA:
Expelled (ehemaliger Instructor, ehemals Mitglied der JKA)

Abe Keigo
Aramoto Nobuyuki
Asai Tetsuhiko*
Inaba Tsuneyuki
Isaka Akito
Ishimine Minoru
Kagawa Masao
Kagawa Masayoshi
Kanayama Kyosho
Mizuno Yoshihisa
Shin Naomitsu
Tamon Penpa
Tanaka Chougo
Yahara Mikio
Yamaguchi Toru

 Quit (ehemaliger Instructor, ehemals Mitglied der JKA)
Kanazawa Hirokazu
*Kase Yasuharu
Kasuya Hitoshi
Katsumata (Suzuki) Yutaka
Kawazoe Masao
Shirai Hiroshi
Tatetsu Meicho
Asano Shiro
Kato Sadashige

(*) Dieses Zeichen makiert verstorbene Sensei