SHOTOKAN KYOKAI BERLIN e.V.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

JKA Kata

JKA Kata Liste
Kihon Kata (Taikyoku Shodan)
Taikyoku 1-5 (sind keine klassichen Formen der JKA, wahrscheinlich von Giko Funakoshi entwickelt)


Kata Liste JKA
Heian 1-5
Tekki 1-3
Kanku (Dai und Sho)
Bassai (Dai und Sho)
Jion
Empi
Hangetsu
Gangaku
Jitte
Nijushiho
Sochin
Meikyo
Chinte
Gojushiho (Dai und Sho)
Unsu
Wankan

Nicht mehr im JKA Kata Programm:
Jiin (frühere Shotokan Kata, wird in unserem Dojo in Andenken an Enoeda noch geübt)
--
Tekki 3 gibt es 2 Varianten nach JKA bis 1994